תפילין ונקודות הדיקור


הרפואה הסינית העתיקה, שנוצרה באותו הזמן שהיהדות מייחסת לתקופת נח, טומנת בחובה את הידע להבין את מערכות הגוף והקשר העמוק ביניהם, והשפעתם הרוחנית, פיזית ואנרגטית, על האדם. אחת מהתיאוריות הקלאסיות ברפואה הסינית היא תאוריית המרידאנים – ערוצי האנרגיה היוצרים קורלציה בן המערכות השונות בגוף. בכל אחד ואחד מערוצי האנרגיה האלו, זורמת אנרגית הצ'י – אנרגית החיים, המזינה את הגוף באנרגיה פנימית – פיזית, אנרגיה הנכנסת לתוך אברי הגוף, וחיצונית רוחנית יותר ומגיעה מהשמיים ומזינה את נפש ורוח האדם. לאורך המרידיאנים ישנן נקודות דיקור המשפיעות על אנרגיה זו. לכל נקודת דיקור השפעה שונה על הגוף, הנפש והרוח. מערכת מסועפת זו יוצרת בגופנו רשת אנרגטית עצומה, הקולטת אנרגיה מבחוץ וגם מקרינה אותה באותו הזמן.

לפי היהדות, קיים סדר יום אידאלי, לפיו שעות מסוימות ביום מתאימות למצוות מסוימות יותר משעות אחרות, לעיתים פשוט אי אפשר לקיים מצווה מסויימת שלא בשעתה (או שלא בטווח הזמן ספציפי), ולעיתים ישנה עדיפות לשעה מסויימת (לדוגמא את תפילת העמידה ראוי להתחיל בדיוק בזריחה, הנקרא "הנץ החמה", וזמנה עד סוף ארבע שעות, ואם עבר גם זמן זה מותר לו להתפלל שחרית עד חצות היום), את התפילין נוהגים להניח לפני תפילת שחרית, ללובשם במשך כל התפילה, ויש הנוהגים ללמוד בעודם מעוטרים בהם לאחר התפילה. מותר להניחם במשך כל שעות היום, אך אסור להניחם או ללובשם לאחר השקיעה. לפי היהדות, סדר יום זה מזכך ומעלה את חלקי הנפש, בטרם יחל האדם את יומו בעסקיו ובמלאכתו.

צורת הנחת התפילין: פעולת ההנחה מתחילה ביד שמאל, כנגד הלב, עולה לראש, כנגד המוח, וחוזרת ליד, יש בדבר סוד עצום , המתייחס ליכולתו של האדם להוריד ולשלוט בנפש הגסה, הבהמית ולהעלות את חלקי הנפש הגבוהים על מנת שתיווצר תנועה נכונה יותר, ועל ידי כך להגיע להתעלות רוחנית נפשית ושכלית.
על מנת לנסות ולהבין מעט מזער מהעיניינים שבצורת ההנחה, יש להקדים ולהרחיב מעט בעניין חלקי הנפש השונים. החלוקה הבסיסית ביותר של חלקי הנפש היא ל-3, נפש, רוח ונשמה (אמנם ישנם 2 חלקים נוספים: חיה ויחידה, אך הם אינם מעניינינו ואכמ"ל). הנפש הינה נמוכה ביותר, היא החלק הקשור בתאוות הבסיסיות – מין, אוכל וכד', נקראת גם הנפש הבהמית, ומשכנה בכבד. מעליה הרוח, החלק הקשור בתפיסת העצמי ביחס לסביבה, ולכן הגאוותן נקרא "גבה רוח", ומשכנה בלב (לב בגימטריה כבוד), והנשמה העליונה, היא חלק אלוה ממעל, הניצוץ האלוקי שבנו, ומשכנה במוח. ההיררכיה ההרמונית והאידאלית ביחסים בין חלקי הנפש השונים רמוזה במילה מל"ך: מוח – לב – כבד. ניתן להבין זאת כך: ככל שהאדם יזכך את מוחו יותר, כך יווצר יותר מקום במוח הראוי להיות משכן לנשמה, דבר זה יביא את האדם להכיר יותר בגדולתו וקדושתו של הקב"ה, להכרה זו תהיה השפעה על רוחו, שכן למול ההכרה בגדולתו של קב"ה נשפלת רוחו של האדם, שכן כיצד יתגאה למול השם, ושיפלות הרוח מביאה להסתפקות במועט, שכן תאוות הנפש הבהמית מועצמות ע"י רוח גבוהה, מתחושת ה"מגיע לי". לאור האמור, ניתן להבין מעט מעניין צורת ההנחה. הפעולה מתחילה מהלב, שכן על האדם לזכך את ליבו בטרם יוכל לזכך את מוחו, שאם לא כן, גאוותו לא תניח לו להכיר בבוראו, לאחר מכן מניח האדם תפילין של ראש, המסייעים בזיכוך המוח, וחזרה ליד, שוב כנגד הלב, עד לאצבעות הרומזות לפעולותינו בעולם החומר.

התפילין הן קופסא העשויה מעור בהמה, המכילה בתוכה קלף (אף הוא מעור בדומה לספר תורה),  המחולק לארבע פרשיות, ניתן לראות זאת כרמז לקשר שבינם לבין ארבעת חלקי המח והלב, בתפילין של יד הפרשיות מחוברות כקלף אחד, ובכך מסמלות את שלמותו של הלב, על אף החלוקה ל- 4 חדרים, בתפילין של ראש לעומת זאת, ישנם 4 תאים – אחד לכל קלף, ועל קלף פרשה אחת, ומרמזים ל- 4 אונות.
המח מייצג ברפואה סינית את החיבור שבין ה-JING  ל- SHEN, הג'ינג הוא תמציות האנרגיה המולדת של האדם, וה- SHEN  הוא החלק הרוחני והגבוה ביותר. המוח הוא מקום החיבור בין הרוח לחומר. במקום זה מתבטאת המהות העמוקה והגבוה ביותר של האדם, המוח ברפואה הסינית הוא חלק המשפיע על כל הגוף.

תפילין של ראש

בתפילין של ראש אנו רואים דבר מאוד מעניין, מאחר ולגבי מיקומם ישנן הנחיות מדויקות, חלקם התחתון צריך להגיע בדיוק לקו השיער, ומבחינה רוחבית בדיוק באמצע המצח, ניכר בבירור כי הבית של התפילין יושב ויוצר לחץ על 2 נקודות דיקור על מרידיאן ה-GV – החוצה האחורי מרידיאן בעל ההשפעה היאנגית ביותר, עקב היותו מרידיאן האקסטרה המשפיע מאוד אצל הגבר ברמה הפיזיולוגית, הרגשית והאנרגטית.
מרידיאן ה- GV  זורם על עמוד השדרה ובנוסף לפעולותיו והשפעותיו ברמה הפיזית, ברמה האנרגטית זורם בו הצ'י הטהור, ויש לו יכולת להעביר אותו לכל הגוף דרך עמוד השדרה השלד ומערכת העצבים .
הנקודות שיופיעו בהנחת התפילין מראות תנועה וזרימה רצופה של אנרגיה מלמעלה למטה . הבית של תפילין של ראש יושב בין שתי נקודות דיקור על מרידיאן החוצה האחורי. שתי נקודות הדיקור הללו, עפ"י הכתבים, מתייחסות לדינאמיקה של התודעה הגבוה של האדם .

 GV23  -   SHANG XINGכוכב עליון
כל אנרגית ה-YANG  הגבוה הזורמת במרידיאן מתבטאת דרך הנקודה הזו, המתייחסת לאנרגיה האבסולוטית של האדם. על פי שמה, "כוכב עליון", אנו למדים כי יש לה את היכולת להשפיע על האדם ברמה האינדיבדואלית ביותר אך באותו זמן היא מתייחסת לאנרגיה האוניברסאלית שמגיעה מלמעלה אל תוך הגוף , הנקודה משפיעה ישירות על הנפש מטהרת ומרגיעה אותה .בכתבים הסינים העתיקים מסופר שהאדם מושפע ממערכת של שמיים ארץ אדם HEVEN MEN EART  וכל אדם מחובר לקוד האנרגטי שלו , "כוכב עליון" מחברת אותנו לכוכב האישי שלנו, המשפיע על דרכנו ומחבר אותנו ישירות אל הנשמה שלנו.

GV24   - SHEN TING  חצר הנשמה
הפנים לפי הרפואה הסינית נקראים חצר – מקום חיצוני הפתוח לקבל את האנרגיות שמגיעות מבחוץ, האנרגיה מהנקודה הקודמת נכנסת דרך הנקודה הזו לרמה הרוחנית יותר ונכנסת ישירות לתוך המח, הנקודה מקשרת את החיבור של האנרגיה השמימית עם הגוף והנפש . בטיפול נשתמש בנקודה זו בשביל לחבר את האדם לעצמו ולהחזיר את השן לאיזון.
כך גם היהודי, הקם בבוקר ומניח תפילין, מתחבר אל בורא עולם – דרך הנשמה, ומאזן את עצמו ברמת הרוח; נפתח אל האנרגיה המגיעה מהשמיים וכך מאזן את עצמו בארץ.
רצועות התפילין יוצאות מהבית של התפילין נכרכות סביב הראש ונקשרות בצורת האות י מאחורי הראש בדיוק על נקודה הנקראתGV16 

GV16 - FENG FU ארמון הרוח
נקודה זו נמצאת על אזור העורף, זהו אזור חשוף, שמיוחס לרום השמיים. דרך אזור זה עלולה להיכנס רוח אל הגוף ואל המוח. לפי הסינים נקודה זו תמיד צריכה להיות מוגנת מפני הרוחות החיצוניות (השיכולות להגיע בצורת מחלות או מזיקים אחרים), ולכן הסינים תמיד מכסים את האזור הזה בבגד בכדי למנוע את כניסת המחלות. נקודה זו קשורה ישירות להגנה על הגוף ועל הויסות שלו. הנקודה שולחת אנרגיה לכל חלקי הגוף, ובכך היא משפיעה על הויטאליות של האדם, בטיפול נשתמש בה בכדי לסייע לאדם להחזיר לעצמו את בהירות המחשבה, להרגיע את נפש, ולהזרים אנרגיה טהורה ומזינה אל המח.
מן הנקודה הזו, שתי הרצועות מתפצלות לקדמת הגוף לחלק ה- YIN של הגוף ששם הדברים נכנסים פנימה ומוטמעים בגוף שלנו. הרצועות במיקומן מקבילות למרידיאן הקיבה ( ST ), המיוחס לאנרגיית האדמה, אחת מהרצועות מגיע עד נקודה ST25  - "ציר שמימי" המתייחסת ליכולת שלנו להוריד את האנרגיה הרוחנית הזו עד לרמת הבשר והתאים – מן השמים ועד לאדמה. הרצועה השניה מגיעה עד מרכז בית החזה המיוחס לרמה הרגשית של האדם ולספיגה של הדברים וההכלה שלהם.

תפילין של יד

תפילין של יד הן כאמור כנגד הלב, בהנחת תפילין אנחנו מניחים אותן בקיבורת הזרוע, מתחילים מהאזור הפנימי עם נטייה לכיוון הלב בדיוק על מרידיאן הריאות, וממשיכים וכורכים את הרצועות על היד עד לאצבע האמצעית השייכת למרידיאן מגן הלב.
הדבר יוצר תנועה בן ששת המסלולים העוברים ביד ומשוייכים לשישה אברים, אשר כל אחד מהם מבטא אנרגיה אחרת. המרידאנים הם: לב, מעי דק, מחמם משולש, מעטפת הלב, ריאות ומעי גס .
המרידאנים האלה שייכים לשני אלמנטים: אלמנט האש ואלמנט המתכת.

בכדי להבין המערכים שבין הכוחות הנ"ל, יש לסקור בקצרה את האיברים הרלוונטיים בפני עצמם:
הלב – מכונה "הקיסר" - בספרות הקלאסית זה הוא המרידיאן המשפיע על רמת הנפש והרוח של האדם.  אל כל שאר הגוף מקושר באופן ישיר אל איבר הכליות ואל המח. הוא עושה את החיבור הפיזי הרוחני והאנרגטי בניהם. בלי מעבר חלק ושלם בן שלושת החלקים האלה הגוף שלנו לא יכול לתפקד .
מעי דק – מרידיאן זה הוא בן זוגו של הלב, הוא קשור למערכת העיכול מבחינה פיזיולוגית, אך כמו כן זהו המרידיאן האחראי על הספיגה ועל העיכול הרוחני של הדברים. הוא בונה את התאים ואת האדם.
מעטפת הלב – מרידיאן זה נקרא גם "שומר הלב", תפקידו הוא לשמור, לסנן את מה שעובר וחודר אל הלב עצמו, הוא אחראי על סינון ועידון התהליכים בגוף.
מחמם משולש - מרידיאן זה הוא מאוד מיוחד, אחראי על ההרמוניה בין 3 המחממים בגוף, ובין שלושת חלקי הגוף. יש הסוברים כי מרידיאן זה אחראי ישירות על פעילותם של מערכת העצבים והמוח, מייצג את היכולת שלנו לאגד את הפוטנציאל הגולמי שלנו ולהוציא אותו לידי מימוש.
ריאות – מרידיאן הריאות שייך לאלמנט המתכת ומשפיע על מערכת הנשימה. חלק ממע' הנשימה הוא האיבר הגדול בגוף - העור. לפיכך מרידיאן זה משפיע על מעטפת הגוף, העור וגם מושפע מכל מה שחודר אלינו. מרידיאן זה עובד בקשר ישיר עם הלב, ואחראי על המקצב שלנו מרמת הדופק וקצב הנשימה עד לרמת הרוח והיכולת שלנו להכיל את הסביבה.
מעי גס -  בן זוגו של הריאות, המעיים הגסים ברפואה הסינית מתייחסים למיצוי הפוטנציאל האנרגטי האחרון והמקסימאלי בגוף. זהו מרידיאן מאוד אנרגטי, שאחראי על מערכת ההגנה שלנו - על מערכת החיסון ההודפת את המחלות והאנרגיות הלא טהורות, ומונעת אותן מלהיכנס לתוך הגוף. אחת הנקודות החזקות והפעילות ביותר של מרידיאן זה, זו נקודת  CO4,  נקודה המזרימה את האנרגיה מאוד חזק בכל הגוף. הנקודה נמצאת בן אצבע האגודל לאצבע האינדקס בשקע. הנקודה הזו עובדת בקורלציה עם הנקודה LU7  על מרידיאן הריאות, נקודה המוציאה מהפנים לחוץ, ומשחררת את האנרגיות התקועות אצל האדם. ביחד הן מחזקות את מערכת החיסון, וזו יוצרת מעטפת חזקה ואיתנה מסביב לאדם ושומרת עליו מפני מזיקים וכניסת אנרגיות חיצוניות שאינן רצויות.

בכל ששת המרידיאנים האלה ישנם כמה נקודות דיקור משמעותיות אשר משפיעות על הפש ורוח האדם, הבאנו כאן רק חלק קטן מהם .
כפי שהזכרנו לעיל, תפילין של יד הן כנגד הלב. אם המוח הוא מעבר להבנה והשגה, הלב הוא משהו שיש לנו יכולת לתפוס. בזמן קריאת שמע של שחרית, נהוג למשש את התפילין, שכן זהו אחד המקורות בתורה למצווה זו וכמו כן פרשת "ואהבת", היא אחת מן הפרשיות הכתובות על גבי קלף התפילין. במהלך הקריאה בטקסט זה, כאשר המתפלל מגיע למילים "בכל לבבך", אם יכוון על כך יוכל להרגיש את היכולת של הלב להיפתח ,במקורותנו מובא שהתפילין של יד יש להם היכולת לחבר אדם לליבו ולפתוח את הלב ואף אומרים שעל ידי כך הוא מוריד דברים המעכבים ומחלישים אותו .

בהנחת התפילין, ראשית מניחים את הבית של היד על קיבורת היד לכיוון פנימה אל הלב ואז מושכים את הרצועה בצורה מהודקת מעט וכורכים אותה שלוש פעמים מעל למרפק ושבע פעמים מסביב לזרוע, ומסיימים במרידיאן מעטפת הלב. במהלך זה אנו מפעילים את כל המרידאנים שהזכרנו קודם ולוחצים על נקודות דיקור המאזנות ומזרימות את האנרגיה בצורה הטובה ביותר.
חשוב לציין את הנקודות על ערוץ הריאות עליהן אנחנו מניחים את הבית של היד.

LU4  TIAN FU– אסם שמימי
לפי התפיסה הסינית מנקודה זו מתאספת האנרגיה שהאדם צבר מבחינה רוחנית, ומכאן אנרגיה זו יורדת בצורה מווסתת ומאוזנת, ונכנסת בנקודה הבאה אחריה לכל הגוף .לנקודה זו יש את היכולת להשפיע על היכולת שלנו לקבל אנרגיה מהסביבה לתוכנו, כמו שהריאות מכניסות את האויר לתוך הגוף ומפיצות אותו. ברפואה הסינית משתמשים בנקודה זו על מנת לעזור לאדם שלא יכול לקבל את האנרגיה של הסביבה, כלוא בתוך עצמו, ולא יכול להבדיל בין הרצוי למצוי .
הנקודה שבאה מיד אחריה היא נקודה שיורדת כבר לרמה הפיזית יותר. רגע לפני שהמרידיאן נכנס פנימה.

LU4    XIA BAI  מגן לבן
שמה של הנקודה מבטא את היכולת שלה להגן על הנפש ולעזור לאדם להגן על עצמו , ולשמור על הדברים הרוחניים בפנים במקום מוגן .
מנקודה זו כמו שתיארנו קודם כאשר מניחים את התפילין, ישנן מספר כריכות על היד, המשפעלות מספר רב של נקודות דיקור. על ידי כך נוצר תהליך המווסת את היכולת של האדם להיות מסונכרן עם הסביבה ועם הדרך האינדיבידואלית שלו.

הסינים מדברים על הידיים כביטוי ללב ועל העיניים כביטוי לנשמה , בכתבים העתיקים האדם מצויר שידיו כלפי מעלה מכיוון שהוא היחיד שיכול לקשר את עולם הטבע והרוח, ולעשות את החיבור בין שמיים וארץ .
אנו מבינים שהסינים התייחסו לנקודות האלו כאל מודל גדול המבטא תנועה שלמה בתוך האדם והשתמשו בנקודות הדיקור בכדי לאזן את האדם , אך ליהודים מימים ימימה הייתה את היכולת, בדרך פשוטה מאוד, להתחבר לבורא עולם, ולזכך את הנשמה באופן יום יומי וקבוע. 
כל הזכויות שמורות לשאול ולילך זוארץ 2019
good